počet produktů: 0
cena: 0 CZK
statické stránky
Odběr novinek
Přihlásit k odběru
Sledovali by jste videa na YOUTUBE s návody, recenzemi a informacemi, která by jsme pro Vás natáčeli?
ANO
192/205 (94%)
NE
13/205 (6%)
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 120
týden: 327
Kontaktovat nás můžete: Pondělí: 8:00-15:00 Úterý: 8:00-15:00 Středa: 8:00-16:30 Čtvrtek: 8:00-15:00 Pátek: 8:00-13::00 ----------------------------------- Tip: Pro vyhledávání dle rozměru, zadejte: rozměry v mm ve formátu šířka x výška x délka v mm (desetinná místa oddělte čárkou bez mezery) např.: BOSCH 5x8x12 - pokud zadáte rozměr 6x10x zobrazí se všechny kartáče o rozměru 6mmx10mmx délka jakákoliv ........................................................
Kontaktovat nás můžete v pracovní době: Pondělí: 8.00 - 15.00 Úterý: 8.00 - 15.00 Středa: 8.00 - 16.30 Čtvrtek: 8.00 - 15.00 Pátek: 8.00 - 13.00 ------------------------------- Tip: Pro vyhledávání dle rozměru, zadejte: rozměry v mm ve formátu šířka x výška x délka v mm (desetinná místa oddělte čárkou bez mezery) např.: BOSCH 5x8x12 - pokud zadáte rozměr 6x10x zobrazí se všechny kartáče o rozměru 6mmx10mmx délka jakákoliv ........................................................

Baterie

V této sekci naleznete několik rad a návodů, které jistě oceníte ať již při výběru baterie, tak i při péči o baterie.

Co je baterie?

V elektronice znamená pojem baterie, nebo chcete-li akumulátor, dva a více elektrochemických článků, spojených sériově k sobě, které převádějí chemickou energii na elektrickou a předávají ji dále, když dojde k připojení do elektrické sítě (obvodu).

 

Ukazatelé kapacity baterie

Kapacita baterie se udává v jednotkách elektrického náboje (nebo chcete-li nabíjení) v tzv. mAh (miliampérhodinách). Tento údaj ale není tak přesný, neboť další určující jednotkou kapacity je napětí článků udávané ve V (voltech). V dnešní době se proto přistupuje k přesnějšímu určení kapacity, pomocí Wh (watthodin), které vychází z obou výše zmíněných jednotek. Watthodina je jednotkou energie a získá se jednoduše, vynásobením voltů a miliampérhodin, a poté se výsledek vydělí tisícem.


 

Rozdělení baterií

Baterie je možné rozdělit do dvou základních skupin: nabíjecí a primární (jednorázové). Baterie T6 power® jsou nabíjecí. Dále se baterie odlišují dle typu článků. Každý typ baterie má svou unikátní chemii článků neboli chemické složení. Baterie Vám dodáváme s články Ni-MH (Nikl-MetalHydrid), Li-ion (Lithium-ion) a Li-Poly (Lithium-Polymer).
 

 

 

Rozdíly mezi jednotlivými typy článků baterií

Ni-CD

Nejstarším typem akumulátorů jsou Ni-CD články. Jejich vývoj započal již po druhé světové válce. Jedná se o články, jejichž elektrody jsou z hydroxidu draselného a hydroxidu kademnatého. Od výroby a následného používání těchto článku se v průběhu 90. let 20. století začalo upouštět v důsledku škodlivosti kadmia a nedostatečného zajištění jeho úniků do životního prostředí.

Ni-MH

Ni-CD články postupně nahradily novější Ni-MH články, které se používají v bateriích již od začátku 90. let 20. století. Ni-MH baterie se používají zejména pro starší typy notebooků, videokamer a široké využití mají ještě stále v oboru power tools, neboli aku nářadí. Ni-MH baterie trpí tzv. efektem výrazného samovolného vybíjení.

Výrobci Ni-MH baterií se neustále snaží vylepšovat technologii těchto článků, aby docházelo jen k minimálnímu samovybíjení (např. u AA baterií Sanyo Eneloop). Baterie s minimalizovaným efektem samovybíjení se většinou dodávají ihned k použití (tzv. RTU), tzn., že nemusíte baterii předem nabíjet, ale rovnou ji vložíte do přístroje. Také ztráta kapacity je výrazně minimalizována, nemusíte je cyklovat, tedy plně nabít a úplně vybít několikrát za sebou. Skladování těchto baterií je snazší, než u běžných Ni-MH baterií. Můžete je zcela nabít a nechat např. 2 roky odpočívat.

Li-ion

Pro odbourání neduhů Ni-CD a Ni-MH pokračoval vývoj dalších typů článků. Koncem 80. let 20. století vznikla koncepce baterie s články Li-ion a následně také Li-Poly. Baterie s těmito články již netrpí efektem samovybíjení, proto je jejich životnost až o 40 % delší. Tyto baterie se začaly vyrábět komerčně zhruba od roku 1991.

Li-Pol

Lithium-polymerový článek je novější obdobou Li-ion článků. Rozdíl mezi těmito články je zejména v použitém elektrolytu. Díky tomu jsou Li-Poly články schopné uchovat větší množství (hustotu) energie. Zároveň se také zvýšila životnost článků oproti li-ion článkům. Je tedy možné je nabíjet vyšším počet cyklů než li-ion články.

Li-Poly články mají stejné výhody a nevýhody jako li-ion články, tedy nízké samovybíjení, jmenovité napětí 3,6 V, tvarová přizpůsobitelnost. Nevýhodou těchto článků je nutná přítomnost elektroniky řídící proces nabíjení a vybíjení.

 

První použití baterie

Ni-MH

Při prvním použití baterie s Ni-MH články doporučujeme provést prvních cca 3-5 úplných nabíjecích, pro dosažení maximální avizované kapacity. Úplný nabíjecí cyklus znamená, že baterii zcela nabijete, a poté ji necháte zcela vybít (používáním zařízení, které mají tyto baterie napájet).

Li-ion a li-Pol

V případě baterií s články li-ion a li-Poly není třeba provést 3 iniciační cykly úplného nabití a vybití. Při prvním použití baterii nejprve úplně nabijte, poté nechte baterii cca hodinu „odpočinout“ a znovu ji na chvíli připojte na nabíječku. Tím dosáhnete maximálního nabití baterie.

 

Nabíjení baterií

Ni-MH

Při nabíjení je důležitým faktorem okolní teplota, která ovlivňuje úroveň nabití článku baterie. Ideální nabíjecí teplota, blízkého okolí baterie, respektive článku samotného, by se měla pohybovat v rozsahu 10—30 °C. Při příliš nízkých teplotách, například okolo 0 °C, nebo naopak při vysokých teplotách, nad 40 °C, je nabíjení neefektivní a může dojít k poškození, nebo dokonce i k destrukci článku.

Dalšími důležitými faktory při nabíjení Ni-MH článků je nabíjecí proud a doba nabíjení. Nabíjecí proud nesmí přesáhnout maximální povolenou hodnotu danou výrobcem článku. Doba nabíjení pak nesmí přesáhnout povolenou dobu pro daný nabíjecí proud. Pokud používáte nabíječku s mikroprocesorem, není nutné tyto parametry hlídat. Nabíječka si proces nabíjení hlídá sama a Vás pouze informuje, zda je baterie nabitá, či ne.

Li-ion a Li-Poly

U Li-ion a Li-Poly baterií nedochází k samovolnému úbytku kapacity, takže ztrácejí kapacitu jen opravdu velmi nepatrně a nepotřebují takovou péči jako Ni-MH baterie. Nejlepším řešením, při používání baterie s články Li-ion nebo Li-Poly, je baterii vybít maximálně na 10% své kapacity a po té baterii plně nabít. Všeobecně se také doporučuje baterii dobíjet v průběhu, tedy nečekat na její úplné vybití. Při vybíjení baterie je také důležité brát ohled na úroveň vybití baterie. V případě příliš nízké úrovně vybití hrozí tzv. podvybití baterie a následně i poškození článků.

 

Skladování baterií

Pro všechny typy baterií a jejich článků platí pravidlo, pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, vyndejte z něj baterii.

Ni-MH

Důležitá u všech typů baterií je skladovací teplota, která má značný vliv na životnost baterie – pokud baterii chcete skladovat déle, je optimální ji uložit na studeném místě cca při teplotě cca kolem 15° – 20° C. Zároveň důležitou roli u baterií s Ni-MH články hraje úroveň nabití baterie. Při skladování doporučujeme baterii plně nabít, a následně každé 2 – 3 měsíce baterii znovu úplně nabít a úplně vybít. Poté ji opět plně nabijte, k dalšímu skladování, aby nedošlo k podvybití baterie.

Li-ion a Li-Poly

U Li-ion a Li-Poly článků je, stejně jako u Ni-MH článků, také doporučeno skladování při plném nabití, nebo alespoň 80% jejich kapacity. Baterie s těmito články doporučujeme v průběhu skladování, cca každých 6 měsíců, plně nabít a vybít a po té znovu nabít na maximum kapacity baterie. Optimální teplota pro dlouhodobé skladování je obdobná jako u baterií s Ni-MH články, tedy kolem 15° - 20° C

 

 

 

Životnost baterií

Ni-MH

Při běžném používání je životnost baterií s Ni-MH články cca 500 – 700 cyklů. U jednotlivých typů baterií se může životnost baterií lišit. Například primární nabíjecí baterie Sanyo Eneloop mohou za dobu své životnosti dosáhnout až 2000 nabíjecích cyklů.

Li-ion a Li-Poly

Při běžném používání se životnost baterie odhaduje na 300 – 500 nabíjecích cyklů, což pro průměrného uživatele znamená jeden a půl až tři roky. Jak baterie stárne, její výdrž se postupně zkracuje. Jakmile se doba její výdrže přiblíží cca půlhodině, je čas ji vyměnit.

 

 

Jak zvýšit výdrže baterie?

Ať již používáte mobilní telefon, notebook nebo fotoaparát a videokameru, doporučujeme, pro zvýšení výdrže baterie, co nejvíce omezit nebo vypnout spuštěné funkce, které právě nepoužíváte, případně nastavit spořič displeje tak, aby se aktivoval po kratší době, např. po 2 minutách. Pokud zařízení napájené baterií nepoužíváte, vypněte jej, nebo uveďte do tzv. režimu spánku či hibernace.

Pro optimální výdrž baterie notebooku můžete například ztlumit jas a kontrast displeje, nebo jinak nastavit hodnoty nabízené v možnostech napájení. Pokud máte notebook zapojený do sítě, nenechávejte v něm, pokud možno, baterii, prodloužíte tím její životnost. Další možností, jak snížit spotřebu energie u notebooku je přidání paměti RAM, máte-li volný slot. Zkrátí se tím přístupová doba k harddisku, který spotřebovává poměrně hodně energie. Při dostatečné velikosti paměti RAM pak můžete vypnout tzv. swapovací soubor, čímž také podstatně snížíte činnost harddisku a zároveň zrychlíte notebook.

Nacházíte-li se v místě, kde nemáte dosah Wi-fi sítě, vypněte si Wi-fi adaptér u notebooku, tabletu nebo smartphonu. Stejný přístup aplikujte i v případě datového přenosu, který se týká zejména tabletů a smartphonů.

U zařízení využívajících GPRS síť, jako jsou mobilní telefony, smartphony nebo tablety, i taková jednoduchá věc jako je dostupnost signálu, hraje významnou roli. Čím více signál kolísá, tím více se přístroj vybíjí. V konečné fázi to pak znamená častější nabíjení a kratší životnost baterie. Pokud tedy necháváte telefon nebo jiné zařízení přes noc na místě s nestálým signálem, je vhodnější jej vypínat a šetřit tak baterii. Obdobná situace může nastat při kontaktu s okolními předměty, zejména z kovu. Položíte-li zařízení na kovové podložky a předměty, výrazně snížíte výkon vestavěné antény a zvýšíte spotřebu energie.

Máte-li dvě a více náhradních baterií, používejte je v zařízeních střídavě, abyste dosáhli přibližně stejného opotřebení a optimálního využití baterií.

 

 

Čeho se při manipulaci s baterií vyvarovat?

Baterie v kontaktu s vodou

Nevystavujte baterii, pokud možno, vlhkosti a vodě. Pokud byla baterie vystavena těmto vlivům, baterii neopravujte, nezasahujte do její elektroniky, ani ji jinak nedemontujte. Pokud byla baterie vystavena vlhku jen na chvíli, a pokud byla v zařízení, vyndejte ji z přístroje. Za žádných okolností se nesnažte zařízení zapínat ani vypínat. Opatrně ji otřete, zejména kontakty, a nechte ji cca den až dva sušit při pokojové teplotě.

Pokud byla baterie vystavena vlhkosti po delší dobu, nebo byla ve vodě, baterii opatrně uchopte přes hadřík nebo gumovou rukavicí a odložte na suchou plochu. Baterii nechte oschnout a zaneste do servisu, kde Vám baterii otestují. Nedoporučujeme s takovou baterií manipulovat, vkládat ji do zařízení, nebo ji rozdělávat.

Baterie v kontaktu s vysokou teplotou

Ve výdrži baterie hraje významnou roli teplota a napětí, při kterém je baterie nabíjena a vybíjena. Obecně platí, že čím větší je operační teplota, při které je baterie používána, tím kratší je její životnost, proto byste neměli baterie vystavovat vyšším teplotám. Přitom nezáleží, o jaké články se jedná, toto doporučení platí pro všechny typy článků. Operační teplota baterie by se měla pohybovat od 20° do 25°C.

Nejhorší, pro baterii, je ponechat ji plně nabitou v prostředí s vyšší teplotou, což je případ hlavně baterie v notebooku. Jestliže baterii necháte vloženou v notebooku, který je téměř neustále připojený k síti, může se stát, že baterie vydrží maximálně cca 12-18 měsíců. Jen pro zajímavost, provozní teplota notebooku je zhruba 45°C. Rozhodně byste pak neměli vystavovat baterii větší teplotě než 60°C. V přítomnosti silného zdroje tepla může v krajním případě i explodovat.

Mírné zahřátí baterie při nabíjení, nebo používání je běžným projevem elektrochemické reakce v článcích. Jedná se tedy o normální jev. Přílišné zahřátí ale může indikovat nějaký problém s baterií. V tomto případě by ji měl prohlédnout odborník.

 

Čeho se ještě dále vyvarovat?

  • prašnému prostředí,
  • kontaktu s kovovými předměty – může dojít ke zkratování baterie,
  • mechanickému poškození,
  • pádu na zem, či tvrdý předmět,
  • demontáži baterie – může obsahovat zdraví škodlivé látky,
  • příliš dlouhému skladování baterie bez nabití,
  • příliš častému úplnému nabití/vybití baterie (platí pro všechny typy článků).

 

 

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).